Výroba a transport betónu
Betónové výrobky

Betonáreň

kráľovský chlmec

Spoločnost M-STAV v.o.s.  bola založená v roku 1998 so zameraním na dodávku a transport betónových zmesí . 

Betón je jeden z najvýznamnejších stavebných materiálov v stavebníctve a jeho zabudovanie do stavebných konštrukcií si žiada neustále zdokonaľovanie riadenia technologických postupov. Všetky nami vyrábané betóny sú uvádzané na trh v súlade s požiadavkami zákona o stavebných výrobkoch a sú certifikované TSÚS .

Súčasťou výroby je kooperácia s firmou BETON RACIO  s.r.o. , ktorá nám dodáva vysoko kvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu. 

Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 5 a 8m3 a k dispozícii je taktiež čerpadlo na betón putzmeister s dosahom 24m.