Výroba a transport betónu
Betónové výrobky

Betonáreň

Kráľovský Chlmec

Cenník je Vám k dispozícii na vyžiadanie:

0905 550 976 - Ing. Miroslav Morochovič, (Konateľ)

Email: m-stav@atlas.sk