Výroba a transport betónu
Betónové výrobky

Betonáreň

kráľovský chlmec

M-STAV, verejná obchodná spoločnosť

Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina

Kráľovský Chlmec tel-fax:

056/63 237 50

Snina tel-fax:

057/76 591 26

Mobil:

0905 550 976 - Ing. Miroslav Morochovič, (Konateľ)
0908 336 564 - Vladimír Morochovič, (Konateľ)

Email: m-stav@atlas.sk

IČO: 36454451
DIČ: 2020022433
IČ DPH: SK2020022433
IBAN: VUB SK40 0200 0000 0012 5040 2656

Obchodný register